top of page

Návrh profesní kvalifikace Barista

Před pár dny se ve facebookové skupině Czech Barista Crew objevil dotaz pana Velety z Národního ústavu pro vzdělávání zdali by měl být latte art součástí profesní kvalifikace Barista v připravovaném materiálu v rámci Národní soustavy kvalifikací.


Tento příspěvek vzbudil velké emoce a hlavně jsme se dozvěděli, že se vůbec něco takového připravuje. Kontaktovali jsme proto pana Veletu, abychom zjistili více a nabídli případně pomocnou ruku. Dozvěděli jsme se, že příprava těchto materiálů je de facto hotová, ale můžeme se spojit s panem Svojanovským z CBA, který je se svým týmem připravuje. S panem Svojanovským a panem Troubilem jsem společně celý dokument prošel a podle očekávání v něm nebyly zásadní rozpory s našimi nároky. Pár maličkostí jsme přeformulovali nebo doplnili. Shodli jsme se na zásadním nedostatku, který dle mého tuto kvalifikaci může zásadně degradovat. Je jím požadavek na kvalifikaci zkoušejícího. Ten musím mít gastronomické vzdělání a alespoň 5 let praxe v gastronomii nebo ve funkci učitele odborného výcviku nebo praktickém vyučování v oboru zaměřeném na nápojovou gastronomii.


To prakticky znamená, že to může být například pedagog střední školy bez potřebných znalostí, neb sám zkoušející je nikde neprokazuje. Jediný případ mi dává smysl a to člověk, který vykonával práci v gastronomickém provozu zaměřenou na nápojovou gastronomii alespoň 5 let, má minimálně středoškolské vzdělání a splní profesní kvalifikaci Barista. Tedy sám musí tuto zkoušku složit a ověřit své znalosti a dovednosti. Zároveň musí mít minimální pedagogické znalosti, které jdou získat v 12 hodinovém kurzu. Bohužel tyto požadavky na odbornou způsobilost jsou z velké části dány NUV bez možnosti zásadních úprav. Dohodli jsme se s panem Svojanovským, že tuto část zkusí ještě jednou projednat a navrhnout změnu.


Na závěr jsme se dohodli na případné oboustranné spolupráci v případě potřeby.

Jinak celý materiál je dle mého dobře zpracovaný a může pomoci upevnit prestiž profese baristů v českém pracovním prostředí jako profesi, která vyžaduje určité vědomosti a zdatnosti.


To je pak i dobrý stavební kámen pro případné větší začlenění kávy do učebních osnov na gastronomických školách.


Ondřej Hurtík


Photo by Ali Yahya on Unsplash


Comments


bottom of page