top of page

Otevřený dopis ministru zdravotnictví ČR a předsedovi vlády ČR k zákazu prodeje nápojů s sebou.

V Praze dne 12. prosince 2020Pane ministře, pane předsedo vlády,


za Spolek výběrové kávy, který hájí zájmy provozovatelů kaváren, pražíren i samotných zaměstnanců, reaguji na usnesení vlády ze dne 7. prosince 2020 č. 1290, vyhlášeného pod č. 511/2020 Sb., resp. na jeho opravu usnesením vlády ze dne 10. prosince 2020 č. 1295. A to zejména na bod II.11 písmeno e) a bod II.13 písmeno c).


Výrazně se ohrazujeme proti zákazu prodeje nápojů určených k okamžité konzumaci mimo vnitřní prostory. Nevím, zdali jste za poslední dobu navštívili nějakou kavárnu. Pokud ano, určitě jste si všimli, jak zásadně je omezeno množství míst k sezení v restauračních zařízeních, které se mohly po delší době opět otevřít hostům. Po mnohaměsíčních výrazných omezeních provozu a z toho plynoucích finančních ztrátách, jste momentálně kavárny (a potažmo pražírny) opět připravili o možnost výdělku omezením, které z našeho pohledu postrádá smysl. Opravdu si nemyslíme, že pití kávy či jiných nápojů venku je výrazně rizikovější než jejich konzumace uvnitř u jednoho stolu. Ba naopak, ve venkovních prostorách je riziko přenosu výrazně menší.


Žádáme Vás proto o zrušení tohoto zákazu, který zásadně omezuje možnosti výdělku kavárnám. V tomto případě prodejem kávy a jiných nápojů hostům, kteří se z kapacitních důvodů nemohou posadit uvnitř provozovny. Ze zkušenosti víme, že většina káv prodávaných s sebou jsou pro jednotlivce, kteří jedou například do práce nebo jsou venku na procházce. Nejedná se tak o skupiny lidí, kteří by se shlukovali. Některé podniky dokonce z důvodu bezpečnosti zachovaly okénkový prodej a pro ně je to zásadní rána pod pás. Samotné pití na veřejných prostranstvích pak není nijak omezeno (vyjma alkoholických nápojů). Neradi bychom proto přistupovali k hledání kliček v nařízeních, která postrádají racionální odůvodnění. To nám přijde naprosto zbytečné. Věřím, že místo toho přijmete systémovější opatření a pomůžete tak mnoha podnikům, jejichž existence je ohrožena.


S pozdravem


Ondřej Hurtík

Předseda Spolku výběrové kávy

コメント


bottom of page