top of page

SCA má propracovaný systém certifikací, které mají za cíl obsáhnout znalosti spojené nejen s přípravou kávových nápojů, ale i neméně důležitou část týkající se zeleného zrna, pražení a udržitelnosti celého procesu. Jak celý systém vzdělávání a certifikací funguje? 

 

Systém vzdělávání SCA má 3 programy: Coffee Skills, Coffee Sustainability a Coffee Technicians.

 

Autorizovaní trenéři v Česku

Coffee Skills Program

V současné době SCA nabízí šest modulů, které by měly všechny znalosti obsáhnout: Introduction to Coffee, Barista Skills, Brewing, Green Coffee, Sensory Skills, a Roasting.

1. Introduction to Coffee

je jakýmsi přivítáním pro ty, kteří s (výběrovou) kávou nemají žádné zkušenosti a chtějí spíš poslouchat a ochutnávat. Tento modul má jen jednu úroveň.

 

Všechny ostatní jsou rozděleny na Foundation, Intermediate a Professional level s postupně zvětšujícím se objemem teoretických informací a praktických dovedností. 

 

2. Barista Skills

je zaměřený na přípravu espressa a z něj odvozených nápojů.

 

Foundation level

učí studenty od nuly, odkud káva pochází, co ovlivňuje její chuť, s jakými technologiemi barista pracuje. Praktická část zahrnuje správnou techniku přípravy espressa, nastavení mlýnku, pěnění mikropěny, přípravu mléčných nápojů odvozených od espressa, základní latte art. Probírá se samozřejmě i čištění a základní práce s mlýnkem i kávovarem.

Intermediate level

už předpokládá samostatnou práci a praxi alespoň tří měsíců v kavárenském provozu. Nemusí se jednat o praxi s výběrovou kávou, ale všechny dovednosti z Foundation levelu už musí barista plynně ovládat. Intermediate level pomáhá baristům pronikat hlouběji do problematiky různých odrůd a zpracování kávy, součástí takového kurzu je zpravidla komparativní cupping, na kterém se barista učí popisovat chuti a aroma různých káv. Praktická část je zaměřena na chemicko-technologickou část přípravy espressa, Na kurzu se pracuje s refraktometrem, pro některé baristy to může být první setkání s tímto neocenitelným pomocníkem. Mnohokrát jsme byli svědkem toho, že teprve s refraktometrem barista pochopí, co je doopravdy dostatečně vyextrahovaná káva. Že přeextrahovat kávu není vůbec snadné, naopak podextrahovaných espress už jistě ochutnal stovky a v domnění, že je káva “s vyšší aciditou” v klidu toleroval. Dále je obsahem kurzu zefektivnění práce baristy a práce za kávovarem ve dvou.

Professional level 

vás zavede do tajů úpravy vody a jejího vlivu na přípravu kávy, stejně tak se víc věnuje technologiím, například tomu, jak extrakci ovlivní různě rychlé otáčky mlýnku.

 

Základní level lze doporučit jak začínajícím baristům, tak domácím baristům či široké veřejnosti, která chce do přípravy kávy víc proniknout. Pokročilý a Profesionální level je naopak pro “hobbíky” zbytečný a těžko v praxi využitelný.

 

3. Brewing

se věnuje přípravě filtrované kávě v podobné návaznosti a obtížnosti, jako Barista Skills.

4. Green Coffee

je modul vhodný především pro ty, kteří se věnují výběru zelené kávy v zemi původu či se podílí na kontrole kvality pro pražírny.

 

5. Sensory Skills

pomáhá studentům, kteří se chtějí více orientovat v chuťovém hodnocení kávy a mají zájem stát se například senzorickými porotci na mezinárodních soutěžích.

 

6. Roasting 

je určen všem budoucím i současným pražičům.

Kteréhokoli kurzu se může zúčastnit kdokoli bez nutnosti stát se členem Asociace, jak bylo řečeno, moduly jsou určeny jak profesionálům, tak široké veřejnosti. Každou úroveň každého modulu lze nepovinně zakončit zkouškou. Ta má dvě části - teoretický test a praktickou zkoušku. Teprve po úspěšném složení obou částí zkoušky lze získat certifikát. Ten má časově neomezenou a mezinárodní platnost. Není to dokument, díky kterému byste mohli získat živnostenské oprávnění, ale rozhodně to není jen tak nějaký “diplom za účast”, vypovídá o tom, že jeho držitel splnil všechny teoretické i praktické standardy. Určitě se vám tedy hodí především pokud se chystáte cestovat a rádi byste pracovali v kavárně. Každý budoucí zaměstnavatel si vás samozřejmě sám vyzkouší, ale pokud vám tento certifikát neotevře dveře, alespoň s ním do těch dveří strčíte pomyslnou nohu, díky které vám před nosem nezabouchnou.

ASTs - Authorized SCA Trainers

Vést kurzy, zkoušet a udílet certifikáty smí jen certifikovaní školitelé. Aby se člověk mohl stát certifikovaným trenérem, musí projít všemi moduly oddílu, který by chtěl vyučovat, mít praxi nejen v přípravě kávy, ale například i v porotcování a pořádáním kávových soutěží (tedy práce pro kávovou komunitu) a zúčastnit se odborného AST výcviku. SCA pak pro školitele připravuje aktualizovaná curricula, podle kterých se kurzy vyučují, a zadává pevnou podobu testů.

Kurzů se lze zúčastnit bez nutnosti skládání zkoušky, ovšem obvykle nelze skládat samotnou zkoušku bez absolvování kurzu. Pro Intermediate je doporučené složení Foundation zkoušky, avšak není nutné, zde nechává SCA právo rozhodnout o připravenosti studenta na konkrétním AST. Pro Professional zkoušku už je Intermediate level vyžadován a lze ho skládat až s tříměsíčním odstupem od poslední zkoušky. Kvůli kurzům ani zkoušce se není třeba stávat členem, nicméně na některé moduly dává SCA členům slevu z poplatku za složení zkoušky.

 

bottom of page