top of page

Jaké jsou naše cíle? 

SPOLEK VÝBĚROVÉ KÁVY

Vznikl v roce 2019 jako nadstavba SCA ČR, která umožňuje pořádat národní soutěže, vzdělávat profesionály i veřejnost, šířit povědomí o výběrové kávě a sdružovat českou kávovou komunitu. Tvoří ho široký tým lidí z kávové branže, kteří se snaží dělat kávovou osvětu a učí tak pít kvalitní kávu stále více lidí.

Jaké jsou naše cíle?

Chceme přiblížit kvalitu pořádaných soutěží světovému měřítku. Kromě samotných soutěží chceme vybudovat autoritu, která bude poskytovat aktuální a relevantní informace. Zastupovat kávovou komunitu v jednání s úřady a médii (např. při mimořádných událostech, úpravách legislativy, dementování zavádějících informací, apod.)

Dále se  věnujeme průběžnému vzdělávání napříč celou kávovou komunitou. Chystáme se také zaměřit více nejen na baristy, ale také na studenty a sílící pražičskou základnu.

Stanovy Spolku výběrové kávy

 PŘIDEJ SE MEZI NÁS