Přidej se mezi nás

Spolek výběrové kávy

Vznikl v roce 2019 jako nadstavba SCA ČR, která umožňuje pořádat národní soutěže, vzdělávat profesionály i veřejnost, šířit povědomí o výběrové kávě a sdružovat českou kávovou komunitu. Tvoří ho široký tým lidí z kávové branže, kteří se snaží dělat kávovou osvětu a učí tak pít kvalitní kávu stále více lidí.

Jaké jsou naše cíle? 

Chceme aby tu SCA nebylo jen od pořádání soutěží. Chceme z SCA vybudovat autoritu, která bude poskytovat aktuální a relevantní informace. Zastupovat kávovou komunitu v jednání s úřady a médii (např. při mimořádných událostech, úpravách legislativy, dementování zavádějících informací apod.).

Vedle soutěží se chceme hodně věnovat průběžnému vzdělávání napříč celou kávovou komunitou. Chystáme se také zaměřit více nejen na baristy, ale také na studenty a sílící pražičskou základnu.

Stanovy Spolku výběrové kávy

Specialty Coffee Association

SCA ČR je národní pobočkou Specialty Coffee Association, sdružující profesionály, odborníky i nadšence pro výběrovou kávu. Cílem SCA ČR je přinášet aktuální informace, hájit zájmy kávové komunity, šířit povědomí o výběrové kávě a organizovat národní soutěže. K naplňování těchto cílů na národní úrovni slouží Spolek výběrové kávy.