top of page

Jak na otevření zahrádek 17.5.2021

Tak v pondělí! Upravená vyhláška povoluje zahrádky takto:


"se zakazuje přítomnost veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb (např. restaurace, hospody a bary), s výjimkou venkovních prostor provozovny určených k sezení (dále jen „zahrádka“), a to pouze v čase mezi 06:00 hod. a 21:59 hod; v takovém případě se umožňuje využití toalet ve vnitřních prostorách provozovny; " Povoluje též prodej nápojů a potravin na tržištích.


Omezení zahrádek je pak rozšířeno o několik bodů:


i) zákazníci jsou usazeni tak, že mezi nimi je odstup alespoň 1,5 metru, s výjimkou zákazníků sedících u jednoho stolu,


To je klasika, známe už z loňska. Jen mějte na paměti, že se jedná o rozestup mezi zákazníky, nikoli mezi stoly.


ii) u jednoho stolu sedí nejvýše 4 zákazníci, s výjimkou osob ze společné domácnosti; jedná-li se o dlouhý stůl, lze u něj usadit více zákazníků tak, že mezi skupinami nejvýše 4 zákazníků, s výjimkou osob ze společné domácnosti, je rozestup alespoň 1,5 metru,


Taky nic nového pod sluncem, to se ale týká spíš pivních zahrádek, než kavárenských.


iii) provozovatel nepřipustí ve vnitřních prostorech provozovny více zákazníků, než je ve vnitřních prostorech provozovny míst k sezení pro zákazníky; provozovatel je povinen písemně evidovat celkový aktuální počet míst k sezení pro zákazníky,


Tohle je asi pozůstatek, nicméně to taky znamená, že se vám nesmí hosté hromadit u záchodů.


iv) zahrádka je uspořádána tak, aby sedící zákazníci ve kterékoliv části nebyli ve vzdálenosti kratší než 1,5 metru od kolemjdoucích osob, ledaže zahrádku od okolí dělí pevná bariéra bránící šíření kapének z dýchacích cest,


Tohle je pro "předzahrádku" vlastně neřešitelný problém, vzhledem k šíři městských chodníků toto většinou nelze zajistit. Ledaže uděláte z předzahrádky igelitový hnus


v) zákazník, s výjimkou dítěte do 6 let věku, při vstupu na zahrádku:


Pokud vám zákazník bude tvrdit, že je mu 5 let, tak ho sice nemusíte kontrolovat, ale zase mu nesmíte nalít alkohol


1) prokáže, že splňuje podmínky stanovené v bodu I/18 , nebo


Rozepsáno na konci textu


2) prokáže potvrzením od zaměstnavatele, že absolvoval nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, nebo


Papíry z práce s sebou!

3) doloží čestné prohlášení, resp. čestné prohlášení svého zákonného zástupce, že ve škole nebo školském zařízení absolvoval nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, nebo


Papíry ze školy s sebou!


4) podstoupí preventivní antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem,

Můžete samozřejmě testovat zákazníky přímo na místě.


a provozovatel prokázání podmínek kontroluje a zákazníkovi, který nesplní podmínky podle bodů 1) až 4), neumožní vstup na zahrádku, resp. v případě podle bodu 4), vyjde-li zákazníkovi pozitivní výsledek testu, tak zákazník neprodleně zahrádku opustí,


Takže ano, měli bychom kontrolovat, ale k tomu nemáme vlastně žádnou pravomoc. Jak to reálně bude fungovat, to uvidíme až v ostrém provozu.


vi) provozovatel aktivně brání shromažďování osob ve vzájemné vzdálenosti menší než 1,5 metru, včetně čekací zóny provozovny,


Budeme fasovat obušky? Nebo bude stačit použít vlídné slovo? V každém případě tohle nezávidím provozům s alkoholem a dlouhou otvíračkou.


vii) při vstupu do vnitřních i venkovních prostor provozovny stravovacích služeb je zajištěna možnost dezinfekce rukou pro zákazníky a provozovatel zajistí dezinfekci povrchů stolů a madel židlí po každém zákazníkovi


Tohle už je spíš takový standard, ale nezapomínejte na něj. Se stíráním stolů má často obsluha problém i bez "covidového" období.


viii)provozovatel zajistí, aby zákazníci při pohybu po vnitřních prostorech provozovny udržovali odstup alespoň 1,5 m od ostatních zákazníků,


Tady se budou hodit obušky z bodu vi)


ix) zákaz produkce živé hudby a tance,


Už nemůžete na zahrádce s tácem elegantně protančit mezi stolky, a kdo si bude při práci zpívat bude vykázán. Zase se vám budou hodit ty obušky.


x) nebude poskytována možnost bezdrátového připojení se na Internet pro veřejnost,

Bez tance, bez zpěvu, bez wi-fi.Dále je tady bod 18, který popisuje zákazníka, kterého můžete pustit na zahrádku. Antigen platí 3 dny, PCR platí 7 dní, očkování od 14 dní od poslední dávky, prodělání nemoci vás vyvazuje z nutnosti se testovat pouze 90 dní

18. stanovují následující podmínky pro vstup osob do některých vnitřních prostor nebo pro účast na hromadných akcích, je-li to vyžadováno tímto mimořádným opatřením:

a) osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo


b) osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo


c) osobě byl vystaven certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů, nebo


d) osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní, přičemž se musí jednat o osobu bez klinických příznaků onemocnění COVID-19.


Ve vnitřních prostorách musí mít zákazník celou dobu respirátor, obsluha by ho měla mít celou pracovní dobu, nehledě na to, jestli je venku nebo uvnitř. Dále je stále potřeba zaměstnance testovat. Jinak nemusíme omezovat kapacitu, nemusíme sbírat kontakty ani adresy hostů. Omezení jsou nešťastná, místy hloupá a nesplnitelná. Důležité ale je, aby se vás zákazníci cítili bezpečně. Když nebudete kontrolovat způsobilost hosta k návštěvě (test, očkování) můžete tím rozčílit jiného hosta, který k vám do podniku jde, protože mu máte zaručit bezpečí a zamezit kontaktu s někým pozitivním. Co nás může trochu potěšit je fakt, že s otevřením zahrádek máme možnost vrátit část prodeje na 10% DPH místo 15% za nápoje s sebou.

Comments


bottom of page