Jak na otevření zahrádek 17.5.2021

Tak v pondělí! Upravená vyhláška povoluje zahrádky takto:


"se zakazuje přítomnost veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb (např. restaurace, hospody a bary), s výjimkou venkovních prostor provozovny určených k sezení (dále jen „zahrádka“), a to pouze v čase mezi 06:00 hod. a 21:59 hod; v takovém případě se umožňuje využití toalet ve vnitřních prostorách provozovny; " Povoluje též prodej nápojů a potravin na tržištích.


Omezení zahrádek je pak rozšířeno o několik bodů:


i) zákazníci jsou usazeni tak, že mezi nimi je odstup alespoň 1,5 metru, s výjimkou zákazníků sedících u jednoho stolu,


To je klasika, známe už z loňska. Jen mějte na paměti, že se jedná o rozestup mezi zákazníky, nikoli mezi stoly.


ii) u jednoho stolu sedí nejvýše 4 zákazníci, s výjimkou osob ze společné domácnosti; jedná-li se o dlouhý stůl, lze u něj usadit více zákazníků tak, že mezi skupinami nejvýše 4 zákazníků, s výjimkou osob ze společné domácnosti, je rozestup alespoň 1,5 metru,


Taky nic nového pod sluncem, to se ale týká spíš pivních zahrádek, než kavárenských.


iii) provozovatel nepřipustí ve vnitřních prostorech provozovny více zákazníků, než je ve vnitřních prostorech provozovny míst k sezení pro zákazníky; provozovatel je povinen písemně evidovat celkový aktuální počet míst k sezení pro zákazníky,


Tohle je asi pozůstatek, nicméně to taky znamená, že se vám nesmí hosté hromadit u záchodů.


iv) zahrádka je uspořádána tak, aby sedící zákazníci ve kterékoliv části nebyli ve vzdálenosti kratší než 1,5 metru od kolemjdoucích osob, ledaže zahrádku od okolí dělí pevná bariéra bránící šíření kapének z dýchacích cest,


Tohle je pro "předzahrádku" vlastně neřešitelný problém, vzhledem k šíři městských chodníků toto většinou nelze zajistit. Ledaže uděláte z předzahrádky igelitový hnus


v) zákazník, s výjimkou dítěte do 6 let věku, při vstupu na zahrádku:


Pokud vám zákazník bude tvrdit, že je mu 5 let, tak ho sice nemusíte kontrolovat, ale zase mu nesmíte nalít alkohol


1) prokáže, že splňuje podmínky stanovené v bodu I/18 , nebo


Rozepsáno na konci textu