top of page

Kávokýnko nebo prodejna potravin?

Tuhle otázku jsme řešili všichni už na jaře, na podzim, přes zimu, a nyní opět. S tím, jak chaoticky a rychle se v minulosti (a v budoucnosti asi taky) mění vládní nařízení, je situace pro většinu z nás poměrně nepřehledná. Na co bychom si měli dát pozor? Čeho se vyvarovat a co musíme naopak splňovat abychom sebe ani zákazníky neohrozili? Pokud se rozhodnete pro okýnko, je situace jednoduchá. Lidé stojí před kavárnou, vydáváte nápoje a jídlo pouze s sebou a jedná se tedy o nejbezpečnější možnost, na kterou vám nikdo nemůže říct ani popel. Neriskujete nepříjemnosti s policií a ani se zákazníky. Ne každý totiž sdílí vaše přesvědčení o (ne)důležitosti respirátorů a opatření a tak okýnko mezi vámi a zákazníkem je mnohdy velká výhoda. Musíte si ale i tak pohlídat důležité věci, které najdete na konci článku. Pokud jdete cestou „prodejna potravin“ vztahuje se na vás poměrně dost omezení, která musíte respektovat. Jednak musíte opravdu nějaké potraviny prodávat a mít k tomu uzpůsobenou kolaudaci prostor a živnost. Pokud si nejste jistí, kontaktujte vaši krajskou hygienickou stanici a případně živnostenský úřad (tam se případně i velmi rychle dá živnost rozšířit). Co vám ale mohlo uniknout je omezení prodejen podle usnesení vlády, které je následující:


6. provoz v provozovnách podle bodu I/1, jejichž provoz není zakázán, s výjimkou vozidel taxislužby nebo jiné individuální smluvní přepravy osob, tak, že provozovatel dodržuje následující pravidla:

a) v provozovně nepřipustí přítomnost více zákazníků, než je 1 zákazník na 15 m2 prodejní plochy; v případě provozovny s prodejní plochou menší než 15 m2 se toto omezení nevztahuje na dítě mladší 15 let doprovázející zákazníka a na doprovod zákazníka, který je držitelem průkazu osoby se zdravotním postižením; v případě ostatních provozoven se toto omezení nevztahuje na dítě mladší 6 let doprovázející zákazníka,

b) aktivně brání tomu, aby se zákazníci zdržovali v kratších vzdálenostech, než jsou 2 metry, nejde-li o osoby ze společné domácnosti,

c) zajistí řízení front čekajících zákazníků, a to jak uvnitř, tak před provozovnou, zejména za pomoci označení prostoru pro čekání a umístění značek pro minimální rozestupy mezi zákazníky (minimální rozestupy 2 metry), přičemž zákazník, který je držitelem průkazu osoby se zdravotním postižením, má právo přednostního nákupu,

d) umístí dezinfekční prostředky u často dotýkaných předmětů (především kliky, zábradlí, nákupní vozíky) tak, aby byly k dispozici pro zaměstnance i zákazníky provozoven a mohly být využívány k pravidelné dezinfekci,

e) zajistí informování zákazníků o výše uvedených pravidlech, a to zejména prostřednictvím informačních plakátů u vstupu a v provozovně, popřípadě sdělováním pravidel reproduktory v provozovně,

f) zajistí maximální možnou cirkulaci vzduchu s nasáváním venkovního vzduchu (větrání nebo klimatizace) bez recirkulace vzduchu v objektu,

g) jsou zakázány propagační aktivity v prodejnách, u nichž je přítomna fyzická osoba zajišťující jejich průběh,

h) v případě osoby, která veze kočárek s dítětem, nesmí provozovatel vyžadovat, aby pro nákup používala nákupní vozík, a dítě v kočárku se nezapočítá do celkového dovoleného počtu osob na prodejní plochu,

s tím, že prodejní plochou se rozumí část provozovny, která je určena pro prodej a vystavení zboží, tj. celková plocha, kam zákazníci mají přístup, včetně zkušebních místností, plocha zabraná prodejními pulty a výklady, plocha za prodejními pulty, kterou používají prodavači; do prodejní plochy se nezahrnují kanceláře, sklady a přípravny, dílny, schodiště, šatny a jiné společenské prostory,Ve zkratce by vám tedy v kavárně/prodejně potravin neměly chybět upozornění o vyžadovaných pravidlech, zejména počet zákazníků, který nesmí být překročen, výzvy k dezinfekci a dezinfekční prostředky jako takové. Na podlaze byste měli mít jasně vyznačené rozestupy a důležité je správně spočítat i velikost provozovny. Dále je potřeba mít zapnuté větrání/klimatizaci (což vzduchotechniku stejně musíme mít všichni kvůli kávovaru). A aktivně musíte řešit zákazníky, kteří se prostě rozhodnou konzumovat ve vašich prostorech, případně vstoupit do prostor bez respirátoru. Je určitě dobré připomenout, že i když to třeba nevadí vám/obsluze, tak to může být no-go pro další zákazníky, případně pro kolemjdoucí na ulici. A krom toho, je to tedy proti vládnímu nařízení.A na co si dát pozor a jak při používání okénka tak i provozu formou prodejny?


- Nedávejte víčka na nápoje a míchátka volně přístupná pro zákazníky. Vy jako barista máte vždy čisté ruce a můžete si je pravidelně dezinfikovat a mýt. Zákazník má sice (správně) přístup k dezinfekci, ale ne každý si ruce automaticky očistí. Často se stane, že vezme špatné víčko, nebo se mu dvě slepí a pak je mezi ostatní vrátí. Správně byste pak měli všechny víčka vyhodit. Proto je lepší zákazníkovi vydat jen jedno víčko a nenechávat je na baru/na okýnku volně přístupná. To stejné platí pro míchátka/příbory, případně cukr.

- Zákazníky pobízejte k tomu, ať využijí dezinfekci

- Dezinfikujte pravidelně prostor okénka, kliku u dveří a platební terminál

- Nevydávejte nápoje stejnou rukou, jakou berete od zákazníka peníze

- Dezinfikujte si telefon. Máte ho v ruce pořád (a je jasné, že člověk si krátí dlouhou chvíli) a taky všude. Nosíte ho v kapse společně se svazkem klíčů, drobnými případně rouškou.

- Sestavte si v kavárně seznam kritických bodů, kde se může zákazník potkat s obsluhou, případně s nápojem. To by mělo být samozřejmostí, ale stále vidíme provozy, kde se tomu očividně nikdo nevěnoval.

- Vždy si uvědomte možnost toho, že vás někdo z kolemjdoucích vyfotí a vaši kavárnu bude lynčovat na sociálních sítích. Stalo se to a je z toho vždycky mrzení. - Před kavárnou by neměla být lavička ani stolek pro zákazníky. Policie i kontroly jsou momentálně spíš shovívaví při záboru třeba reklamním stojanem, květináčem, poutačem, tak toho zkuste využít. Díky za čtení a pokud vás cokoli napadá, tak piště na petr@scacr.coffee ZDROJ

Comments


bottom of page